14:04 ICT Thứ tư, 26/09/2018
Thông báo từ Hệ thống
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: file_put_contents(): Only 0 of 109 bytes written, possibly out of free disk space in file /includes/class/flood.class.php on line 104
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155

 

 

 

 

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 148

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4216

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 343067

Đăng nhập

Thành tích học sinh thi VS-CĐ cấp trường 2015-2016

Thứ năm - 04/02/2016 20:03

PHÒNG GD & ĐT CAM LÂM

TRƯỜNG TH CAM PHƯỚC TÂY 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       Số:      /QĐ-TH.CPT2           CamPhước Tây, ngày       tháng 12  năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận học sinh đạt thành tích trong hội thi

“Giữ vở sạch, viết chữ đẹp” cấp trường năm học 2015 - 2016

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH CAM PHƯỚC TÂY 2

 

Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ Kế hoạch số 301/KH-THCPT2 ngày 27/11/2015 về tổ chức hội thi “Giữ vở sạch, viết chữ đẹp” cấp trường năm học 2015 – 2016;

Căn cứ kết quả các bài thi viết chữ đẹp của học sinh năm học 2015-2016;

Theo đề nghị của Ban Giám khảo hội thi “Giữ vở sạch, viết chữ đẹp” cấp trường năm học 2015 – 2016,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay công nhận 20 cá nhân đạt danh hiệu “Viết chữ đẹp” cấp trường năm học 2015-2016

 (danh sách đính kèm)

Điều 2.Ban Thi đua học sinh, bộ phận chuyên môn và các học sinh có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

 

 Nơi nhận :                                                                             HIỆU TRƯỞNG

-Như điều 3;

-Lưu : VT, CM.

 

                                     

 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH TRONG KỲ THI

‘GIỮ VỞ SẠCH, VIẾT CHỮ ĐẸP’ CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015-2016

(Kèm theo QĐ số      /QĐ-TH.CPT2 ngày        /12/2015 của trường TH Cam Phước Tây 2)

 

Stt

Họ và tên học sinh

Lớp

Điểm TB

Ghi chú

1.       

Nguyễn Hoài Nam

1/1

7.3

 

2.       

Nguyễn Bảo Nhi

1/2

8.8

 

3.       

Nguyễn Thị Minh Tâm

1/2

8.0

 

4.       

Nguyễn Anh Tuấn

1/3

8.7

 

5.       

Ngô Quỳnh Nhi

2/1

7.7

 

6.       

Ngô Quỳnh Như

2/1

8.1

 

7.       

Đỗ Thị Phương Ly

2/2

7.3

 

8.       

Nguyễn Thiện Thuyền Trân

2/3

8.9

 

9.       

Ngô Khánh  Duy

3/1

8.7

 

10. 

Nguyễn Tố Như

3/1

7.8

 

11. 

Nguyễn Xuân Mai

3/2

7.9

 

12. 

Đỗ Ngọc Minh Tâm

3/3

7.0

 

13. 

Lê Bích  Ngọc

4/1

7.8

 

14. 

Nguyễn Trúc Phương

4/1

7.0

 

15. 

Nguyễn Ngọc Bảo Hân

4/2

7.0

 

16. 

Phạm Thị Thủy Tiên

4/3

8.8

 

17. 

Ngô Thị Ánh Quyên

5/1

8.2

 

18. 

Nguyễn Thị Thùy Trang

5/1

8.7

 

19. 

Đỗ Thị Trúc Quỳnh

5/2

8.8

 

20. 

Nguyễn Hoàng Thanh Trúc

5/2

7.1

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PHÒNG GD & ĐT CAM LÂM

TRƯỜNG TH CAM PHƯỚC TÂY 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số:      /QĐ-TH.CPT2            CamPhước Tây, ngày       tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v khen thưởng học sinh đạt thành tích trong hội thi

“Giữ vở sạch, viết chữ đẹp” cấp trường năm học 2015 - 2016

           

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC CAM PHƯỚC TÂY 2

 

Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

          Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của  Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/nđ-cp ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013;

 Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường tiểu học;

          Căn cứ kết quả kỳ thi viết chữ đẹp của học sinh năm học 2015-2016;       Theo đề nghị của bộ phận Chuyên môn trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Khen thưởng 10 học sinh đạt thành tích trong kỳ thi viết chữ đẹp cấp trường năm học 2015-2016

 (danh sách đính kèm)

Điều 2.Chế độ khen thưởng theo đề xuất.

Điều 3.Ban Thi đua học sinh, bộ phận chuyên môn, bộ phận tài vụ và các học sinh có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

                                     

 

 Nơi nhận :                                                                             HIỆU TRƯỞNG

-Như điều 3;

-Lưu : VT, CM.

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG TRONG KỲ THI

‘GIỮ VỞ SẠCH, VIẾT CHỮ ĐẸP’ CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015-2016

(Kèm theo QĐ số      /QĐ-TH.CPT2 ngày        /12/2015 của trường TH Cam Phước Tây 2)

 

Stt

Họ và tên học sinh

Lớp

Điểm TB

Đạt giải

1.       

Nguyễn Bảo Nhi

1/2

8.8

Nhất khối 1

2.       

Nguyễn Anh Tuấn

1/3

8.7

Nhì khối 1

3.       

Nguyễn Thiện Thuyền Trân

2/3

8.9

Nhất khối 2

4.       

Ngô Quỳnh Như

2/1

8.1

Nhì khối 2

5.       

Ngô Khánh  Duy

3/1

8.7

Nhất khối 3

6.       

Nguyễn Xuân Mai

3/2

7.9

Nhì khối 3

7.       

Phạm Thị Thủy Tiên

4/3

8.8

Nhất khối 4

8.       

Lê Bích  Ngọc

4/1

7.8

Nhì khối 4

9.       

Đỗ Thị Trúc Quỳnh

5/2

8.8

Nhất khối 5

10. 

Nguyễn Thị Thùy Trang

5/1

8.7

Nhì khối 5

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH TRONG HỘI THI

“GIỮ VỞ SẠCH, VIẾT CHỮ ĐẸP” NĂM HỌC 2015 - 2016

(Kèm theo QĐ số       /QĐ-TH.CPT2 ngày       /12/2015 của trường TH Cam Phước Tây 2)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

SỐ KHEN THƯỞNG

 1.  

Nguyễn Hoài Nam

1/1

 

 1.  

Nguyễn Bảo Nhi

1/2

 

 1.  

Nguyễn Thị Minh Tâm

1/2

 

 1.  

Nguyễn Anh Tuấn

1/3

 

 1.  

Ngô Quỳnh Nhi

2/1

 

 1.  

Ngô Quỳnh Như

2/1

 

 1.  

Đỗ Thị Phương Ly

2/2

 

 1.  

Nguyễn Thiện Thuyền Trân

2/3

 

 1.  

Ngô Khánh  Duy

3/1

 

 1.  

Nguyễn Tố Như

3/1

 

 1.  

Nguyễn Xuân Mai

3/2

 

 1.  

Đỗ Ngọc Minh Tâm

3/3

 

 1.  

Lê Bích  Ngọc

4/1

 

 1.  

Nguyễn Trúc Phương

4/1

 

 1.  

Nguyễn Ngọc Bảo Hân

4/2

 

 1.  

Phạm Thị Thủy Tiên

4/3

 

 1.  

Ngô Thị Ánh Quyên

5/1

 

 1.  

Nguyễn Thị Thùy Trang

5/1

 

 1.  

Đỗ Thị Trúc Quỳnh

5/2

 

 1.  

Nguyễn Hoàng Thanh Trúc

5/2

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Tin vắn

Tiêu điểm