07:22 ICT Thứ ba, 17/07/2018
Thông báo từ Hệ thống
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: file_put_contents(): Only 0 of 109 bytes written, possibly out of free disk space in file /includes/class/flood.class.php on line 104
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: mkdir(): Disk quota exceeded in file /includes/core/filesystem_functions.php on line 303
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155

 

 

 

 

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 43

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1865

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 330003

Đăng nhập

BẢNG ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NĂM: 2016

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN CAM LÂM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐ TRƯỜNG TH CAM PHƯỚC TÂY 2                                     Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Số:  04  /ĐKVH-CĐCS.CPT2                             Cam Phước Tây , ngày 17 tháng  02 năm 2016

 

                                                           BẢNG ĐĂNG KÝ

                          XÂY DỰNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA

                                                                   NĂM: 2016

 

TT

 

NỘI DUNG TIÊU CHÍ

Điểm chuẩn

Điểm đăng ký

I

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

30

29

1

Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả:  phối hợp tổ chức đăng kí các phong trào thi đua ngay từ đầu năm học, phát động đoàn viên tham gia tích cực và đạt kết quả cao trong các phong trào như: xây dựng “trường học thân thiện học sinh tích cực,” hội giảng các cấp, dạy tốt, thao giảng, hai giỏi, chiến sĩ thi đua…

3

3

2

Hoàn thành, hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác hàng năm;

3

3

 

3

Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến trở lên”;

3

2

 

4

Hàng năm, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các chương trình quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, an toàn giao thông, tập huấn về văn hóa công sở;

 

3

3

 

5

80% trở lên cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tự học hoặc theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ;

 

3

3

6

Thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật; phấn đấu không có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm đạo đức cán bộ và quy định của pháp luật.

5

5

7

Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao;

4

4

8

Có sáng kiến, cải tiến quản lý;

3

3

9

Có kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn công tác hoặc hoạt động của cơ quan, đơn vị.

3

3

II

Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở

40

40

 

1

100% trở lên cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

6

6

2

100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không mắc các tệ nạn xã hội;

4

4

 

3

100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại;

 

4

4

4

100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan;

 

4

4

5

Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp;

4

4

6

Thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc;

4

4

7

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ;

4

4

8

Không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hút thuốc lá nơi công sở;

2

2

9

Không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động uống rượu, bia trong giờ làm việc;

2

2

10

Trang phục gọn gàng, lịch sự;

2

2

11

Cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn;

2

2

12

Bài trí khuôn viên công sở theo thiết kế đã phê duyệt.

2

2

III

Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

30

30

1

Hàng năm tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức đúng quy định

5

5

 

2

100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;

 

5

5

3

Không có người vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên;

5

5

4

Cơ quan an toàn, an ninh trật tự; không có người khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật;

5

5

5

Thực hiện tốt cải cách hành chính;

3

3

 

6

8 giờ làm việc có hiệu quả, quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao;

 

3

3

7

Không để xảy ra lãng phí, tham nhũng;

2

2

8

Tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

2

2

 

TỔNG CỘNG

100

99

          Phấn đấu đạt: Cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2016

 

XÁC NHẬN THỦ TRƯỞNG CQ, ĐV               TM. BCH CÔNG ĐOÀN

 

Tin vắn

Tiêu điểm